Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot deze website of het gebruik van informatie op deze website betekent dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden.

Het betreden van deze website, de website of de informatie en andere gegevens op de website, programma's etc. Emay Home is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins. om Emay Home te gebruiken. Emay Home wegens contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins; aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor transactieonderbreking, fout, nalatigheid, onderbreking.

Emay Home behoudt zich het recht voor om alle soorten diensten, producten, gebruiksvoorwaarden van de website en de op de website gepresenteerde informatie te wijzigen, de website te reorganiseren en de publicatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving beschikbaar op deze website en zijn verlenging. Wijzigingen zijn van kracht op het moment van plaatsing op de website. Deze wijzigingen worden geacht te zijn geaccepteerd door de website te gebruiken of door in te loggen op de website. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op andere gelinkte websites.

Emay Home in strijd met contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins; aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige verstoring van de transactie, fout, nalatigheid, onderbreking, verwijdering, verlies, vertraging in transactie of communicatie, computervirus, communicatiefout, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruik van de gegevens.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder de controle van Emay Home staan. Emay Home is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of andere links die ze bevatten.

Emay Home's algemene uiterlijk en ontwerp van deze website en alle informatie, afbeeldingen, handelsmerk Nelerneler en andere handelsmerken op de website, www.emayhome.com domeinnaam, logo, symbool, demonstratief, geschreven, elektronisch, grafisch of machineleesbaar technisch is eigendom van Mer of licentiehouders van alle Materialen (“Materialen”) en gerelateerde intellectuele en industriële eigendomsrechten, inclusief gegevens, computersoftware, gebruikt verkoopsysteem, bedrijfsmethode en bedrijfsmodel, en zijn wettelijk beschermd. enig materiaal op de website; Het mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, vertaald in een andere taal, opnieuw gepubliceerd, geüpload naar een andere computer, gepost, verzonden, weergegeven of gedistribueerd zonder voorafgaande toestemming en zonder verwijzing, inclusief ;lich-code en software. De gehele of een deel van de website mag zonder toestemming niet op een andere website worden gebruikt. Integendeel, acties vereisen juridische en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Alle andere rechten van Emay Home die hierin niet uitdrukkelijk worden genoemd, zijn voorbehouden.

Emay Home behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze pagina met juridische kennisgevingen op elk moment bij te werken en moedigt gebruikers aan om de pagina met juridische kennisgevingen te raadplegen telkens wanneer ze de website bezoeken.